تاریخ تور: پاییز ۹۷ 

مدت اقامت : سه شب و چهار روز 

با پرواز ماهان

تلفن رزرو : ۸۸۸۶۳۲۰۰-۰۲۱