برگه‌ها

ویزای ایتالیا

ویزای ایتالیا سوالات زیادی در خصوص ویزا و دعوتنامه ایتالیا وجود دارد قدر مسلم آن است که برای اخذ ویزا هر کشور داشتن دعوتنامه معتبر و اقدام با آن در اولویت اول می باشد و دعوتنامه می بایست به همراه سایر مدارک د رپرونده فرد وجود داشته باشد تا بتواند ویزا بگیرد دعوت نامه یک […]