برگه‌ها

ویزای استرالیا

ویزای توریستی استرالیا درباره ویزای توریستی لازم به ذکر است چنانچه متقاضی دارای اقوام درجه یک دراسترالیا باشد گرفتن ویزای توریستی کاری آسان می باشد ولی غیر از این باشد گرفتن ویزا علی الخصوص برای ایرانیان کاری سخت و دشوار است. در صورتی که قصد سفر توریستی به استرالیا را دارید و یا اگر می […]