تور ایتالیا، اسپانیا

مدت تور: ۱۰ روزه

تاریخهای حرکت: ۱۵ تیر ۱۳۹۷

درجه هتلهر نفر در اتاق ۲ تختههر نفر در اتاق ۱ تختهکودک ۱۱ – ۴ سال با تختکودک ۴- ۲ سال بدون تختکودک زیر ۲ سال
4 ★3،۹۹۰،۰۰۰ تومان
۲۷۹۰ یورو
3،۹۹۰،۰۰۰ تومان
۴۲۹۰ یورو
3،۴۹۰،۰۰۰ تومان
۱۹۹۰ یورو

3،۴۹۰،۰۰۰ تومان
۱۲۹۰ یورو
890،۰۰۰ تومان

نکات مهم:

  1. درصورت عدم صدور روادید از طرف سفارت مربوطه ۲۰% مبلغ ریالی تور و هزینه های مربوط به ترجمه از مبالغ پرداختی کسر و مابقی مسترد میگردد.

  2. مسافران موظف هستند در وقت تعیین شده جهت انگشت نگاری در سفارت مربوطه حضور داشته باشند.

  3. اصل مدارک مسافرین تا زمان بازگشت از سفر نزد شرکت اسرا پرواز باقی میماند.

  4. ارائه ضمانت بازگشت از سفر به مبلغ حداقل ۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال برای هر نفر به صورت ضمانتنامه بانکی یا چک رمزدار ضروری است که پس از بررسی مدارک در صورت نیاز به ضمانت نامه های بیشتر متعاقبا اعلام میگردد.

  5. در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر با همکاران ما در بخش فروش تماس حاصل فرمائید.

تلفن رزرو : ۸۸۸۶۳۲۰۰-۰۲۱