ویزای ایتالیا

ویزای ایتالیا سوالات زیادی در خصوص ویزا و دعوتنامه ایتالیا وجود دارد قدر مسلم آن است که برای اخذ ویزا هر کشور داشتن دعوتنامه معتبر و اقدام با آن در اولویت اول می باشد و دعوتنامه می بایست به همراه سایر مدارک د رپرونده فرد وجود داشته باشد تا بتواند ویزا بگیرد دعوت نامه یک […]

ویزای استرالیا

ویزای توریستی استرالیا درباره ویزای توریستی لازم به ذکر است چنانچه متقاضی دارای اقوام درجه یک دراسترالیا باشد گرفتن ویزای توریستی کاری آسان می باشد ولی غیر از این باشد گرفتن ویزا علی الخصوص برای ایرانیان کاری سخت و دشوار است. در صورتی که قصد سفر توریستی به استرالیا را دارید و یا اگر می […]